Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Rekrutacja do przedszkola

 

Choroszcz 07.02.2018r.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu.

od 20.02.2018r.

do 28.02.2018r.

 

-----------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01.03.2018r.

do 09.03.2018r.

 

od 01.06.2018r.

do 06.06.2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy

z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

od 12.03.2018r.

do 26.03.2018r.

 

od 07.06.2018r.

do 11.06.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

27.03.2018r.

 

13.06.2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 28.03.2018r.

do 03.04.2018r.

 

od 14.06.2018r.

do 18.06.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

09.04.2018r.

 

20.06.2018r.

Zawarcie z dyrektorem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole w wyznaczonych przez placówkę godzinach.

 

od 10.04.2018r.

do 13.04.2018r.

 

 

od 21.06.2018r.

do 25.06.2018r.

 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

od 09.04.2018r.

do 17.04.2018r.

do 7 dni

od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Od 20.06.2018r.

Do 28.06.2018r.

do 7 dni

od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni

od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

do 5 dni

od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni

od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni

od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni

od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni

od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej