Dane kontaktowe

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II.

ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz
tel./fax 85 719 10 07, e-mail: ps-choroszcz@ps-choroszcz.pl

NIP 966-205-40-92


Oddział w Barszczewie

Barszczewo 41, tel. 85 719 26 06

Oddział w Łyskach

Łyski, tel. 85 719 11 30


Punkty przedszkolne funkcjonujące w ramach projektu
"Lepiej w grupie niż w chałupie"

Punkt przedszkolny w Złotorii

prowadzony w Szkole Podstawowej w Złotorii
Złotoria 159A, email: zlotoria@ps-choroszcz.pl

Punkt przedszkolny w Kruszewie

prowadzony w Szkole Podstawowej w Kruszewie
Kruszewo 62, email: kruszewo@ps-choroszcz.pl

Punkt przedszkolny w Klepaczach

prowadzony w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach
ul. Niewodnicka 19, email: klepacze@ps-choroszcz.pl

Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny